Wie zijn we, en wat doen we?

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

De Lions organisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. De belangrijkste club is onze eigen club, dat is de basis van onze vriendschap en van onze activiteiten voor de gemeenschap in Hattem. Op dit moment bestaat de club uit 30 leden, alleen mannen, met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar.

We streven naar een aantal van 30 leden, zodat we elke bijeenkomst met iets boven de 20 leden bijeen zijn.

Contributies

Elke Lion in Hattem betaalt per jaar 500 euro contributie. Een deel daarvan gaat naar de internationale en nationale goede doelen reserve. Het resterende deel gaat naar de afdracht om maandelijks met elkaar te vergaderen, een maaltijd en een drankje te nuttigen. Er blijft niets aan de strijkstok hangen.

De contributies zorgen ervoor dat de organisatiekosten vande Lions uit eigen middelen worden betaald, zodat de kosten die voor goede doelen gemaakt worden niet ten koste gaan van de opbrengsten voor het goede doel.

Goede doelen

Per jaar worden door een commissie Goede Doelen geselecteerd. De afgelopen jaren waren dat bijvoorbeeld Inloophuis De Zonnesteen, Stichting Leergeld Noord-Velwue, Rode Kruis Hattem-Wapenveld, Anton Pieck Museum, Dierenweide Hattem, Maaltijdenproject en kleinere sociale of culturele initiatieven in Hattem.

Ook een financieel, kennis of inspanningsverzoek? Mail naar hattem@lions.nl