Lions Club Hattem voert jaarlijkse een opknapbeurt aan de Hezenbergersluis uit. De afgelopen jaren was het opknappen en onderhouden met name gericht op de paden en het afval rond de sluis. Vorig jaar bleek dat deze werkzaamheden al worden uitgevoerd door een gecontracteerde partij. Na afstemming met de eigenaar, Stichting het Apeldoorns Kanaal wordt nu jaarlijks schilderwerk en onderhoud gepleegd aan de sluis zelf.

De Stichting Apeldoorns Kanaal is één van de partijen waarmee de Lions een meerjaren samenwerking zijn aangegaan om voor langere tijd op elkaar te kunnen rekenen.

De Hezenbergersluis is onderdeel van het Apeldoorns Kanaal. De laatste jaren maken de Provincie en de diverse Gemeenten aan het kanaal zich sterk om het kanaal bevaarbaar te maken en om recreatieve mogelijkheden te creëeren. De Lions Club Hattem is alleen al vanuit haar wereldwijde slogan 'We Serve" dé aangewezen partij om hier concreet invulling aan te geven.